NVF arrangerer kurs, seminarer og vanlige ettermiddagsmøter. Vi gir ut et tidsskrift for medlemmene, Fyrtøyet, som distribueres til medlemmene 4 ganger årlig. Vi fokuserer spesielt i disse tider på varmesentraler basert på fornybare energiressurser, som myndighetene i særlig grad promoterer.