Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 avholdes 16 juni kl 1200.

Generalforsamlingen avholdes i Gladengveien 16

Innkallelse til Generalforsamling 

Styrets årsberettning

Revisors uttalelse ved forenklet revisorkontroll 2019

Valg av nytt styre