Hvem er vi

Norsk Varmeteknisk Forening har siden 1946 vært et miljøet med fokus på vannbårene varmesentraler i Norge. NVF representerer et viktig og inspirerende miljø for vannbåren varme med alle tilhørende produkter og tjenester. Vi jobber for å ivareta fleksibiliteten rundt oppvarming og varmekomfort.

Medlemskap i Norsk Varmeteknisk Forening er aktuelt for leverandører av alle mulige produkter til varmeanlegg, rørleggere og fyringsteknikere, entreprenører, rådgivende ingeniører og personer fra utdanningsinstitusjoner.

NVF arrangerer kurs, seminarer og vanlige ettermiddagsmøter. Vi gir ut et tidsskrift for medlemmene, Fyrtøyet, som distribueres til medlemmene 4 ganger årlig. Vi fokuserer spesielt i disse tider på varmesentraler basert på fornybare energiressurser, som myndighetene i særlig grad promoterer.

Kontakt oss

Er det noe du vil dele med oss?

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.