Rolf Munk Blaker Daglig leder i NVF

Rolf Munk Blaker har vært ansatt side 2010 som foreningens Daglige leder. Rolf kommer fra Statoil hvor han i mange år var Salgs- og Markedssjef for salg av parafin og fyringsolje.

Styremedlem

Unni Ekren

Geir Ingeborgrud Styremedlem

Geir Ingeborgrud

Christian Brennum Styremedlem

Christian Brennum

Anne Britt Paar Varamedlem

Anne-Britt Paar

Morten Øren Styreleder / formann

Morten Øren ble på generalforsamlingen i 2016 valgt til ny formann i foreningen. Han er jobber til daglig som Country manager i Roth Nordic AS.

Tor Brønn Styremedlem

Tor Brønn

Tommy Madsen Varamedlem

Tommy Madsen

Svein Marienborg Varamedlem

Svein Marienborg

Olaf Fossum Styremedlem

Olaf Kristian Fossum