EO-Ordningen


 

EO-fyringsteknikeren har gjennomgått et eget kurs med avsluttende eksamen. Etter bestått eksamen utsteder EO-ordningen sertifikat til den enkelte fyringstekniker. Fyringsteknikerens EO-sertifikat er garanti for at du får service utført etter kvalitetssikret prosedyre. I ordningen inngår egen kontrollordning, som sikrer at du får kvalitetsservice.

Om du ønsker kontroll og service på ditt oljefyringsanlegg skal du ta kontakt med en EO-godkjent fyringstekniker. Under finner du fylkeslister over bedrifter som er godkjent i ditt fylke.

EO-ordningen har eget sekretariat, som tar hånd om feierne og EO-fyringsteknikerne.
Sekretariatet tar også imot henvendelse fra deg om du har spørsmål omkring EO-ordningen.

Pek med musen på den aktuelle listen under og den vil forstørres.

Østfold

Hedmark

Vestfold

Aust-Agder

Sogn og Fjordane

Nord-Trøndelag

Nordland

Oslo

Oppland

Telemark

Rogaland

Møre og Romsdal

Troms

Finnmark

Akershus

Buskerud

Vest-Agder

Hordaland

Sør-Trøndelag