Norsk Varmeteknisk Forening har kapasitet til å få flere medlemmer.

Ta kontakt med Geir på telefon 95437063 eller på mail.