Aktuelle nyheter!

 • Medvirker på årets VA Tour

  Norsk Vann bidrar på seminarprogrammet på VA Tour Norge. Der vil de snakke om kompetanse- og teknikkutvikling, og hvordan de kan hjelpe kommuner og industri med investeringer i vann- og avløpssystemer.
  24.01.2020 10.01
 • Nedgang på igangsetting på 27 prosent

  I Oslo er det en nedgang på 27 prosent for igangsetting av boliger i 2019 i forhold til 2018. På landsbasis er det lav igangsetting av nye boliger i 2019, ned 15 prosent fra 2018.
  23.01.2020 10.01
 • Bidro til kraftig vekst for Brødrene Dahl

  Et samlet kjøp på nærmere én milliard kroner gjør VVS Norge til den største kunden hos grossisten Brødrene Dahl i 2019.
  23.01.2020 10.01
 • Tøffere klimakrav fra nye fylkeskommuner

  ARCTIC ENTREPRENEUR 2020: Det blir langt tøffere miljø- og klimakrav når de nye fylkeskommunene utlyser nye driftskontrakter.
  22.01.2020 10.01
 • Skal gjenbruke 50 prosent

  50 prosent av materialer og bygningsdeler skal ombrukes når Kristian Augusts gate 23 skal rehabiliteres. Höegh Eiendom rehabiliterer bygget i Oslo sentrum, med utgangspunkt i FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg.
  22.01.2020 10.01
 • Vil bruke VR i gjennomføringen

  Leigland Bygg har fått totalentreprisekontrakt på riving og bygging av nytt bygg ved Tysnes skole. Multiconsult, som er valgt som totalrådgiver, vil bruke Virtual Reality i gjennomføringen.
  22.01.2020 10.01
 • Solberg med grønne krav til anleggsnæringen

  ARCTIC ENTREPRENEUR 2020: - Norsk bygg- og anleggsnæring må ta inn over seg at vi har klare klimamål som krever fornyelse i maskinpark, smarte løsninger og en offensiv bransje.
  21.01.2020 10.01
 • Bygger helsepark på Stord

  Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Borggata Futurum as om å oppføre et næringsbygg som skal samle en rekke helsetjenester i Leirvik sentrum på Stord i Vestland fylke.
  21.01.2020 10.01
 • 30.000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert

  Sprinkleranlegg skal begrense og forhindre alvorlige branner, men ingen har sjekket om de faktisk virker!
  21.01.2020 10.01
 • - Bygg og eiendom er den glemte klimakjempen

  - Vi må fase ut klimagassutslippene knyttet til all fossile energisystemer i stasjonær energibruk.
  21.01.2020 10.01
 • Bygger med småhusfølelse på Kjelsås

  AKTUELLE PROSJEKTER: Bergskogen Eiendom skal bygge sju tomannsboliger rundt et felles tun på Kjelsås i Oslo. Byggestart er nå i januar, og totalverdi er antatt å være 80-100 millioner kroner.
  20.01.2020 10.01
 • Vil ta lederskap i det blågrønne skiftet

  - Dersom næringslivet ikke bidrar til klimaskiftet vil vi tape klimakampen. Noen vil gå på en real smell og tape mye penger, men det er gode penger å tjene ved å være aktive for klimaet.
  20.01.2020 10.01