Aktuelle nyheter!

 • Geberit i spennende seminarprogram på Bygg Reis Deg

  Det Norske Byggemøtet vil i år bli presentert på fire ulike scener over fire dager (16-19 oktober), med over 200 seminarer- og konferanser.
  18.06.2019 11.01
 • Byggenæringen passerer 500 milliarder

  Prognoser for byggenæringen viser fortsatt vekst i årene fremover, selv om 2018 ble et hvileskjær. – Etter mange år med sterk vekst roet markedet seg litt i 2018. Mangel på arbeidskraft og høyere rente dempet aktiviteten, sier Jon Sandnes, adm. dir. i ...
  18.06.2019 11.01
 • Stor interesse for overvanns-innovasjon

  Med en tildeling på 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge fikk Bærum kommune en knallstart på sitt ønske om å drive fram innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder.
  18.06.2019 11.01
 • Bygger Kverndalen bo- og dagsenter

  AKTUELLE PROSJEKTER: Skien kommune skal bygge nytt sykehjem i Kverndalen. Området ligger i nordre del av byens sentrumsområde.
  18.06.2019 11.01
 • Arne Nilsen AS er «Årets Comfortør»

  Comfort-Kjeden har kåret Comfort Fredrikstad Arne Nilsen AS til Årets Comfortør 2019.
  18.06.2019 11.01
 • Hallingplast - en bærekraftig 50-års jubilant

  - Hallingplast er ikke bare en bedrift, - det er også en skole for bærekraftig infrastruktur.
  17.06.2019 11.01
 • Ti av ti sykehjem med legionella-avvik

  Fra høsten 2018 til våren 2019 deltok hordalandskommunene Bergen, Austevoll, Osterøy, Fjell, Øygarden, Sund og Os i en landsomfattende tilsynskampanje innen miljørettet helsevern i sykehjem. Her ble det avslørt avvik rundt legionellaforebygging i alle ...
  14.06.2019 11.01
 • Lynnedslag fører til flere tusen branner hvert år

  Juli og august er høysesong for tordenvær, og hvert år registreres det omlag 3000 branner i Norge som følge av lynnedslag. – Mange boliger er ikke godt nok beskyttet mot lyn, sier Morten Schau i Hafslund Nett.
  14.06.2019 11.01
 • EMIL-prisen 2019 til klimavennlig kaffeprodusent

  Med massivtre, energibrønner og solceller i kaffeproduksjonen ble Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2019 gitt til Joh. Johannson Kaffe as, fordi de tar klimautfordringene på alvor. De realiserer nå en ny fabrikk for klimavennlig k...
  14.06.2019 11.01
 • Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland blir til PTG

  I løpet av høsten vil Kuldeteknisk AS skifte navn til PTG AS, og etter hvert vil selskapene FrioNordica AS og Kjøleservice Helgeland AS fusjoneres inn i PTG AS.
  14.06.2019 11.01