Vannbåren varme er et godt valg, det gir fleksibelt og komfort.

Hva skal vi fyre med når strømmen blir dyrere? Kanskje en varmepumpe eller blir det biofyringsolje. Et vannbårent anlegg gir komfort og skaper valgmuligheter.

Det er i dag stor fokus på valg av energikilder og energibærere ved oppvarming av bygg. Skiftende strømpriser, effektledd på nettleien, økende behov for mye effekt til for eksempel el-biler aktualiserer alternativer til direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Vannbåren varme skal frigjøre el til andre formål enn oppvarming.


 

Fagmøte 4.sep.

Trøndersk teknologi tar energibesparelse på varmtvann til nye høyder

Tid: Tirsdag 4. september kl 15:00

Sted: Brobekkveien 80, 0582 Oslo hos ABK AS

Fremtiden handler om smarte systemer som kan akkumulere energi/varme (høytemperatur) når den er rimelig, lavtdriftstemperatur uten Legionellavekst og varmepumper uten kjemiske kuldemedier som skader miljøet. 

Dette vil gi store energibesparelser og optimalisere alle varmeanlegg. 

Morten og Hanne Therese skal vise hvordan bruk av CO2 varmepumper og Apurgo M3 anlegg for legionellabekjemping vil kutte energikostnad på drift og produksjon av varmtvann med mer enn 75 %  ved å kombinere teknologien fra de 2 selskapene.

 

Hanne Therese Skiri

Fagansvarlig, Dr. scient.

Mobil: +47 481 73 713

E-post: hts@apurgo.no

Web: www.apurgo.no 

Morten Hegdal

Daglig leder

Mobil: +47 976 60 719

E-post: morten@winns.no

Web: www.winns.no

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Fagmøte 3.okt.

Effektiv innregulering – optimal ventilvalg for vannbårne energisystemer

Tid: Onsdag 3. oktober kl 15:00

Sted: Brobekkveien 80, 0582 Oslo hos ABK AS

Tilbudet av innreguleringsventiler for vannbårne energisystemer er større og bredere enn noensinne. Hva skal man velge i jungelen av produkter og leverandører? Tradisjonelle innreguleringsventiler, differansetrykkregulatorer eller en løsning med trykkuavhengige reguleringsventiler? 

Lars Jacob Maurtvedt, som er produktsjef for TA og Heimeier hos IMI Hydronic Engineering AS, vil belyse muligheter og begrensninger ved de ulike løsningene med vekt på prosjektering, effektiv innregulering og stabil regulering under drift. Lars Jacob har lang erfaring fra disse problemstillingene og vil presentere optimale løsninger for alle typer vannbårne energisystemer.

 

Lars Jacob Maurtvedt

Produktsjef


Mobil: 952 321 75

E-post: larsjacob.maurtvedt@imi-hydronic.com

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.