Velkommen!

Norsk Varmeteknisk Forening har siden 1946 vært det eneste miljøet for varmesentraler i Norge.

NVF representerer et viktig og inspirerende miljø for varmesentraler og alle produkter

og tjenester for vannbåren varme i Norge.

Medlemskap i Norsk Varmeteknisk Forening er aktuelt for leverandører av alle mulige produkter til varmeanlegg, rørleggere og fyringsteknikere, entreprenører, rådgivende ingeniører og personer fra utdanningsinstitusjoner.

Medlemsbedrifter: 434

___________________________

Rolfs hjørne

Her skriver vår Daglige leder Rolf Munk Blaker litt om aktuelle saker.

_____________________________________

Årsmøte i NVF Mandag 5 Mars kl 16.00 i Eikenga 13