Vannbåren varme er et godt valg, det gir fleksibelt og komfort.

Hva skal vi fyre med når strømmen blir dyrere? Kanskje en varmepumpe eller blir det biofyringsolje. Et vannbårent anlegg gir komfort og skaper valgmuligheter.

Det er i dag stor fokus på valg av energikilder og energibærere ved oppvarming av bygg. Skiftende strømpriser, effektledd på nettleien, økende behov for mye effekt til for eksempel el-biler aktualiserer alternativer til direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Vannbåren varme skal frigjøre el til andre formål enn oppvarming.


 

4-6 Juni 2019

4-6 juni er det kurs i Norsk Varmeteknisk Forening og henvendelser blir ikke besvart.

Besvarelser vil skje fortløpende etter denne datoen.

Har du en oljekjele eller parafinkamin?

Fortvil ikke selvom det blir forandringer 1 Januar 2020.

Du kan kanskje fyre med bioolje? kombinere oljekjelen/parafinkaminen med en varmepumpe?
Mulighetene er mange og husk at oljekjeklen må IKKE ut. Bruk den og med mange miljøvennelige alternativer.

 

Norsk Varmeteknisk Forening er helt produkt og leverandør uavhengig og kan gi deg gode tips og råd rundt dette med oppvarming.

 

Ring meg for en prat

 

Geir