Norsk Varmeteknisk Forening


Norsk Varmeteknisk Forening har siden 1946 vært det eneste miljøet for varmesentraler i Norge. Norsk Varmeteknisk representerer et viktig og inspirerende miljø for varmesentraler og alle produkter og tjenester for vannbåren varme i Norge.


NVF har alltid forsøkt å sørge for kompetanse om alle mulige produkter til vannbåren oppvarming og varmesentraler, som kjeler, brennere og tanker/siloer for alle typer energiressurser, omfattende bio-fyringsolje, bioprodukter, varmepumper, solfangere og fossile brensler.


NVF arrangerer kurs, seminarer og vanlige ettermiddagsmøter. Vi gir ut et tidsskrift for medlemmene, Fyrtøyet, som distribueres til medlemmene 4 ganger årlig. Vi fokuserer spesielt i disse tider på varmesentraler basert på fornybare energiressurser, som myndighetene i særlig grad promoverer.


Medlemskap i Norsk Varmeteknisk Forening er aktuelt for leverandører av alle mulige produkter til varmeanlegg, rørleggere og fyringsteknikere, entreprenører, rådgivende ingeniører og personer fra utdanningsinstitusjoner.


Kurs, seminarer
og faglige møterNorsk Varmeteknisk
Forening

Postadresse:
P.B. 2843-Tøyen,
0608 Oslo

Besøksadresse:
Kjølberggt. 31 A, Tøyen
0653 Oslo

Telefon: 90 98 29 48
E-post: rolf@nvf.no