Norsk Varmeteknisk Forening


Norsk Varmeteknisk Forening har siden 1946 vært det eneste miljøet for varmesentraler i Norge. Norsk Varmeteknisk representerer et viktig og inspirerende miljø for varmesentraler og alle produkter og tjenester for vannbåren varme i Norge.


NVF har alltid forsøkt å sørge for kompetanse om alle mulige produkter til vannbåren oppvarming og varmesentraler, som kjeler, brennere og tanker/siloer for alle typer energiressurser, omfattende bio-fyringsolje, bioprodukter, varmepumper, solfangere og fossile brensler.


NVF arrangerer kurs, seminarer og vanlige ettermiddagsmøter. Vi gir ut et tidsskrift for medlemmene, Fyrtøyet, som distribueres til medlemmene 4 ganger årlig. Vi fokuserer spesielt i disse tider på varmesentraler basert på fornybare energiressurser, som myndighetene i særlig grad promoverer.


Medlemskap i Norsk Varmeteknisk Forening er aktuelt for leverandører av alle mulige produkter til varmeanlegg, rørleggere og fyringsteknikere, entreprenører, rådgivende ingeniører og personer fra utdanningsinstitusjoner.
Norsk Varmeteknisk
Forening

Postadresse:
P.B. 2843-Tøyen,
0608 Oslo

Besøksadresse:
Kjølberggt. 31 A, Tøyen
0653 Oslo

Telefon: 90 98 29 48
Faks: 22 70 83 01
E-post: rolf@nvf.no