Norsk Varmeteknisk Forening


Norsk Varmeteknisk Forening har siden 1946 vært det eneste miljøet for varmesentraler i Norge. Norsk Varmeteknisk representerer et viktig og inspirerende miljø for varmesentraler og alle produkter og tjenester for vannbåren varme i Norge.


NVF har alltid forsøkt å sørge for kompetanse om alle mulige produkter til vannbåren oppvarming og varmesentraler, som kjeler, brennere og tanker/siloer for alle typer energiressurser, omfattende bio-fyringsolje, bioprodukter, varmepumper, solfangere og fossile brensler.


NVF arrangerer kurs, seminarer og vanlige ettermiddagsmøter. Vi gir ut et tidsskrift for medlemmene, Fyrtøyet, som distribueres til medlemmene 4 ganger årlig. Vi fokuserer spesielt i disse tider på varmesentraler basert på fornybare energiressurser, som myndighetene i særlig grad promoverer.


Medlemskap i Norsk Varmeteknisk Forening er aktuelt for leverandører av alle mulige produkter til varmeanlegg, rørleggere og fyringsteknikere, entreprenører, rådgivende ingeniører og personer fra utdanningsinstitusjoner.


Kurs, seminarer
og faglige møter

  • Mandag 18. januar 2016 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Eikenga 13, 0579 Oslo. Presentasjon av "TEK 15", både nye forskrifter og ny veileder. Ved Martin Strand i Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK).
  • Mandag 8. februar 2016 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Eikenga 13, 0579 Oslo. HYSS. Et hybrid solsystem i kombinasjon med varmepumpe. Et konsept basert på utnyttelse av borehulls temperatur for å oppnå optimal oppvarming i boliger og større bygg. Ved Marcus Kanewoff og Lars Andren i Free Energy AS
  • Onsdag 9. mars 2016 kl 16:00. Generalforsamling i Norsk Varmeteknisk Forening i Eikenga 13, 0579 Oslo

  • Tirsdag 7. - torsdag 9. juni 2016 på Color Magic Oslo-Kiel-Oslo. Seminar om Energiomlegging.

Norsk Varmeteknisk
Forening

Postadresse:
Eikenga 13
0579 Oslo

Besøksadresse:
Eikenga 13
0579 Oslo

Telefon: 90 98 29 48
E-post: rolf@nvf.no