Velkommen!

Norsk Varmeteknisk Forening har siden 1946 vært det eneste miljøet for varmesentraler i Norge.

NVF representerer et viktig og inspirerende miljø for varmesentraler og alle produkter

og tjenester for vannbåren varme i Norge.

Medlemskap i Norsk Varmeteknisk Forening er aktuelt for leverandører av alle mulige produkter til varmeanlegg, rørleggere og fyringsteknikere, entreprenører, rådgivende ingeniører og personer fra utdanningsinstitusjoner.

Medlemsbedrifter: 434

___________________________

Rolfs hjørne

Her skriver vår Daglige leder Rolf Munk Blaker litt om aktuelle saker.

Kiel Tur 2017

 29.05 - 31.05 arrangeres årlig seminar til Kiel.

Programmet i år består i:

1. Biofyringsolje - 3 betydelig leverandører gjennomgår aktuelle temaer om konvertering fra fossil fyringsolje til Biofyringsolje

2. Entreprenørenes oppfatninger om fremtidens bygg

3. SGP Armatec sitt bygg i Asker - fornybare løsninger - presentasjon

4. Godkjenning av ansvarsrett og tiltaksklasser for varmeentreprenører

 

Pris: kr. 7100.- pr person - ledsager kr. 2400.-

Mulighet for gratis utstilling av ditt selskaps produkter.

 

Påmelding til rolf@nvf.no